Štandardná montáž klimatizácie

Štandardná montáž klimatizácie zahŕňa montáž jednotky v štandardných podmienkach. Montáž vykonávajú zodpovední pracovníci s dlhoročnými skúsenosťami.

Štandardná montáž klimatizácie v cene 260€
Kategórie:

Popis

 • 1x prieraz steny z betónu (do 25 cm, ak bude hrúbka betónu viac ako 25 cm, cena montáže sa navýši o 30€) tehly, YTONGU
 • základná konzola na uchytenie vonkajšej jednotky
 • odvod kondenzátu kondenzačnou hadicou alebo PVC rúrou (tzv. pevný kondenzát) samospádom z vnútornej jednotky do 5 metrov
 • vytvorenie elektrického napájania silovým káblom 3 x 2,5 CYSY do 5 metrov
 • sprevádzkovanie klimatizácie
 • zaškolenie podľa návodu na obsluhu

Rozvody chladu – spájajú vonkajšiu a vnútornú klimatizačnú jednotku. Dĺžka vedenia rozvodov chladu sa určí na obhliadke. K základnej cene za štandardnú montáž klimatizácie sa pripočítavajú rozvody chladu, ktorých dĺžka je individuálna. Cena za meter rozvodov chladu je 20€.

Montáž rozvodov chladu zahŕňa:

 • prepojovacie izolované medené potrubie 1/4″ / 3/8″ / 1/2″
 • komunikačný kábel 4 alebo 5 x 1,5 CYKY medzi vnútornou a vonkajšou jednotkou
 • kondenzačná hadica alebo PVC rúra
 • estetické krycie lišty pre vedenie prepojovacieho potrubia (ak je potrebná)

Neštandardné a špecifické podmienky montáže budú docenené zvlášť (zasekanie trasy do steny, iný typ konzoly, použitie vysokozdvižnej plošiny a iné).

Výsledná cena montáže sa môže zmeniť s ohľadom na reálny stav (materiál a práce navyše).

Doprava:

Doprava je zadarmo v mestách Levice, Vráble, Zlaté Moravce, Nitra, Nová Baňa, Žarnovica, Banská Štiavnica, Krupina, Dudince, Šahy, Želiezovce, Nové Zámky. Mimo týchto miest účtujeme dopravu individuálne za kilometer cesty tam aj späť.

Bližšie informácie k montáži:

 • približný čas štandardnej montáže klimatizácie s rozvodmi chladu do 4 metrov je 3 – 4 hodiny
 • montáž klimatizácie je stavebná úprava, odporúčame zakryť a/alebo odsunúť nábytok
 • počas montáže je značne znížený komfort – hluk, prach z vŕtania
 • montáž klimatizácie sa môže v prípade nepredvídaných montážnych prác predĺžiť, preto prosíme zákazníkov, aby počítali aj s touto alternatívou, naším cieľom je dokončiť každú montáž v daný deň pre váš komfort
 • klimatizáciu privezú naši technici v deň montáže a vynesú ju až k vám
 • cena montáže zahŕňa základné ukončovacie práce (odvoz odpadu, ktorý vznikne pri montáži klimatizácie)

Cena montáže nezahŕňa:

 • stavebné úpravy, murárske ani maliarske práce
 • použitie vysokozdvižnej plošiny alebo lešenia
 • dodatočné plnenie chladiva (spravidla potrebné pri dĺžke trasy rozvodov chladu viac ako 7 m)
 • dodávka a montáž prídavného čerpadla kondenzátu
 • demontáž starej klimatizácie 150€ (zľava – 50% z demontáže pri montáži novej klimatizácie)
Štandardná montáž klimatizácie